Kundcase

Ta del av några av våra lösningar

Den här sidan är avsedd för att visa upp några av de projekt vi är mest stolta över att våra varumärken Contento och Learnify EdTech har arbetat med. Ta en titt nedan för att ta reda på vilka utmaningar vi ställdes inför och de lösningar vi tog fram. Och kom ihåg – om du är intresserad av hur vi kan hjälpa dig med ett projekt – kontakta oss direkt på info@learnify.com.

Star

Learnify EdTech – Lärarförbundet: Uppdrag ombud

Star

Lärarförbundet behövde en webbaserad utbildning för att stötta sina arbetsplatsombud. Vi blev Lärarförbundets samarbetspartner i uppdraget att hitta en lösning.

Star

Contento – SFM och InsureEd

Star

Tillsammans med Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM) har vi tagit fram och driftar InsureED – en utbildningsportal för SFM:s medlemmar.

Star

Learnify EdTech – Skolverket: Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion

Star

Validering är en process som går ut på att värdera och ge erkännande åt vad människor lärt sig – oavsett var, när och hur detta lärande har skett.

Star

Contento – Swedbank

Star

Swedbank hade behov av att snabbt utbilda rådgivare inför SwedSecs licensieringstest. Vår lösning blev en serie skräddarsydda – lärarledda – webinarer.

Star

Learnify EdTech – Teknikcollege: Handledarutbildning

Star

År 2015 tog Teknikcollege och Learnify EdTech fram en nationell branschspecifik handledarutbildning av hög industrirelevans.

Star

Contento – Bolånelicensen

Star

2016 införde SwedSec ett obligatorisk licensieringstest för bolånerådgivare. Tillsammans med tre storbanker utvecklade vi ett förberedande utbildningsprogram riktat till landets alla bolånerådgivare.

Star

Learnify EdTech – Friluftsfrämjandet, Astma- och Allergiförbundet: Allergisäkra äventyr

Star

Tillsammans med Friluftsfrämjandet och Astma- och Allergiförbundet tog vi under våren 2019 fram en utbildning om hur friluftsledare kan allergisäkra friluftsaktiviteter, så att även allergiska barn och unga kan vara med.

Star

Contento – ÅKU 2018

Star

Årlig kunskapsuppdatering 2018 riktar sig till alla som har en SwedSec-licens. ÅKU 2018 är den hittills mest omfattande med totalt 16 olika ämnen.