Vi stärker människor genom lärande

Learnify förenar pedagogik och innovation i effektiva utbildningslösningar

Mer än 2/3 av alla anställda inom Bank, Finans och Försäkring i Sverige använder utbildning från Contento för att leva upp till branschernas och myndigheternas krav. Contento är aktivt i hela Europa och samarbetar med branschorganisationer och de största aktörerna för att sätta en gemensam standard på utbildningsnivån. Flera utbildningar har fått utmärkelser i världsklass.

Se mer

Learnify EdTech hjälper organisationer och företag att skapa förändring genom effektiv utbildning. EdTechs kunder har ofta stora målgrupper med höga krav på kvalitet och resultat. Skolverket, SKL, Lärarförbundet och Coor är några exempel. Andra kunder som också är proffs på utbildning är bland annat skolor, studieförbund och universitet. Vi letar hela tiden efter nya branscher med höga krav på kompetensutveckling där våra verktyg och erfarenheter kommer till nytta.

Se mer

Learnify Tools AB har tagit fram en svit av verktyg för digitalt lärande Det är inte bara de snabbaste författarverktygen på marknaden utan de ger också möjlighet att skapa mer interaktivitet och flera bra pedagogiska funktioner som inte finns i andra verktyg. Är du nyfiken? Du kan testa själv på  denna länk!

Se mer