I september 2016, startade vi ett utbildningsprojekt tillsammans med Swedbank för att uppdatera deras rådgivare i rekordfart inför SwedSecs licensieringstest. I första steget handlade det om 160 telefonrådgivare och annan rådgivande personal med licensieringskrav. Webbinarielösningen blev mycket uppskattad av deltagarna.

Vår utmaning

Målet med satsningen är att merparten av medarbetarna ska klara av SwedSecs licensieringstest vid det första försöket. För att möta Swedbanks behov behövde vi hitta en effektiv lösning som snabbt kunde sjösättas. Samtidigt fanns det behov av individuellt stöd för varje deltagare.

Vår lösning

För att effektivisera inlärningen och korta ner utbildningstiden använde vi oss av skräddarsydda lärarledda webbinarier. Vi identifierade också vad varje enskild medarbetare behövde hjälp och erbjöd sedan individuellt lärarstöd. Deltagarna får också tillgång till ett omfattande självstudiematerial.

Våra styrkor

Rådgivarna på Swedbank uppskattade verkligen konceptet vilket också märktes på utfallet; de flesta klararade av licensieringstestet redan vid första försöket.

Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM) är branschorganisationen för försäkringsdistributörer och tillsammans med dem byggde vi upp och driftar InsureEd. InsureEd fungerar som en utbildningsportal för alla SFM:s medlemmar och tanken är att InsureEd med tiden ska utvecklas och fungera som ett kunskapsnav för hela branschen. I portalen lägger vi upp testförberedande utbildningar inför InsureSecs licensieringstester.

Vårt uppdrag

Försäkringsdistributörer ska agera korrekt, professionellt och med kundens bästa för ögonen. För att bidra till det tillhandahåller InsureSec licensieringstester för försäkringsdistributörer. SFM såg ett behov av en kompetensplattform med testförberedande utbildningar inför InsureSecs licensieringstester och tillsammans med Learnify utvecklades lösningen – InsureEd.

Vår lösning

I nära samarbete med branschen utvecklade vi utbildningsportalen InsureEd. Här lägger vi upp testförberedande utbildningar inför InsureSecs licensieringstester. Här finns också de årliga kunskapsuppdateringar som krävs för att hålla hela förmedlarkåren uppdaterad och licensierad.

Våra styrkor

För att hålla våra utbildningar aktuella och relevanta har vi utvecklat ett nära samarbete med sakkunniga från branschen och materialet i InsureEd-portalen är mycket uppskattat av våra kunder och har blivit branschstandard. Vi arbetar också vidare med att utveckla fler utbildningar som riktar sig till hela försäkringsbranschen – tanken är att InsureEd ska utvecklas och fungera som ett ”kunskapsnav” för hela branschen.