Contento - Bolånelicensen

I nära samarbete med branschen tog vi fram Bolånelicensen, en förberedande utbildning inför SwedSecs obligatoriska licensieringstest. För att möta den omfattande målgruppens varierande behov utvecklade vi en flexibel lösning, som byggde på deltagarnas förkunskaper.

Vårt uppdrag

Målgruppen för utbildningen var omfattande; drygt 12 000 bolånerådgivare som på kort tid skulle leva upp till SwedSecs nya kunskapskrav. Kraven omfattade tre komplexa och omfångsrika ämnesområden, där det saknades etablerade utbildningar och kurslitteratur.

Vår lösning

Vi bestämde oss för att utveckla ett program med tre individanpassade delkurser som helt byggde på deltagarnas förkunskaper. Under utvecklingen tog vi hjälp av en stab av ämnesexperter och slutresultatet blev åtta timmar webbaserad utbildning och en databas med över 300 testfrågor.

Våra styrkor

Tillsammans med de tre storbankerna skapade vi ett samlat utbildningsmaterial som är unikt; ingen annanstans på marknaden finns ett så stort material samlat om bostadskrediter. Den faktiska studietiden per deltagare optimeras eftersom varje person får en individuell studieplan baserad på sina förkunskaper. Deltagare som misslyckas vid det avslutande testet får en ny individuell studieplan.