Learnify EdTech - Friluftsfrämjandet, Astma- och Allergiförbundet: Allergisäkra äventyr

Alla barn och unga har rätt att få vara utomhus, röra på sig och ha en aktiv fritid. Men många barn avstår från aktiviteter utomhus av rädsla för allergiska reaktioner. I Allergisäkra äventyr får den som leder barn- och ungdomsgrupper veta vad astma och allergier är, vad som händer i kroppen och vad man som ledare kan göra för att allergisäkra friluftsaktiviteter.

Vår utmaning

I den här webbutbildningen behövde vi förmedla både känsla och kunskap på ett kortfattat och lättillgängligt sätt. Bildspråket behövde kännas relevant för målgruppen, så (till vår stora glädje!) behövde vi ta oss ut i naturen för att göra vissa delar av produktionen. Vi behövde också förmedla barns känslor och upplevelser på ett trovärdigt sätt.

Vår lösning

Lösningen blev en kärnfullt berättad e-utbildning, med flera inlsag av film. Med filmens hjälp kan vi dels ta oss ut i naturen, till det rätta sammanhanget. Vi kunde också låta en ämnesexpert med egna ord förmedla fakta om astma och allergier. Och så gjorde vi filmade intervjuer med barnen själva. Att låta barnen få uttrycka sina känslor och upplevelser med egna ord blir ett effektfullt sätt att förmedla varför den här kunskapen är viktig. Filmerna producerade vi helt själva med våra egna inhouse-resurser. Produktionen var en samproduktion med Friluftsfrämjandet och Astma- och Allergiförbundet, där vi gjorde vissa delar och de gjorde vissa delar av produktionen.

Våra styrkor

Många företag i vår bransch har inte egna filmteam inhouse, utan hyr in filmare vid behov, vilket förstås påverkar kostnaderna och logistiken i projektet. Eftersom vi har all kompetens på plats kan vi på kort tid skapa effektfull och högkvalitativ film även till mindre projekt. Inhouseproduktionen möjliggör också en kreativ process där manusförfattaren och fotografen har en kontinuerlig dialog kring det visuella berättandet – allt för att maximera filmmediets möjliggheter. I det här projektet hade vi också stor nytta av vårt egenutvecklade utbildningsverktyg. Förutsättningarna var sådana att vår samarbetspartner behövde kunna producera en del av utbildningen själva – vilket är fullt möjligt med vårt lättanvända verktyg.