Contento - Swedbank

I september 2016, startade vi ett utbildningsprojekt tillsammans med Swedbank för att uppdatera deras rådgivare i rekordfart inför SwedSecs licensieringstest. I första steget handlade det om 160 telefonrådgivare och annan rådgivande personal med licensieringskrav. Webbinarielösningen blev mycket uppskattad av deltagarna.

Vår utmaning

Målet med satsningen är att merparten av medarbetarna ska klara av SwedSecs licensieringstest vid det första försöket. För att möta Swedbanks behov behövde vi hitta en effektiv lösning som snabbt kunde sjösättas. Samtidigt fanns det behov av individuellt stöd för varje deltagare.

Vår lösning

För att effektivisera inlärningen och korta ner utbildningstiden använde vi oss av skräddarsydda lärarledda webbinarier. Vi identifierade också vad varje enskild medarbetare behövde hjälp och erbjöd sedan individuellt lärarstöd. Deltagarna får också tillgång till ett omfattande självstudiematerial.

Våra styrkor

Rådgivarna på Swedbank uppskattade verkligen konceptet vilket också märktes på utfallet; de flesta klararade av licensieringstestet redan vid första försöket.