Contento - ÅKU 2019

Alla SwedSec-licenshavare måste varje år genomföra en kunskapsuppdatering för att behålla sin licens. SwedSec tillhandahåller ett antal kunskapskrav som ger en översikt över vad licenshavarna behöver tillgodogöra sig beroende på vilken yrkesroll de har. För 2019 beslutade Contento att producera en koncis, effektiv och varierad e-utbildning där varje avsnitt skulle representera ett av de totalt sjutton kunskapskraven.

Vår utmaning

Enligt feedback från tidigare års produktioner behövde vi hitta ett sätt att erbjuda ett omväxlande innehåll i ÅKU 2019. Samtidigt ville vi att de sjutton avsnitten skulle hänga ihop med varandra för att skapa en sammanhållen helhet, även om ämnena sträckte sig från GDPR till försäkringsdistribution.

Vår lösning

Arbetet med utbildningens animerade faktasekvenser fördelades på tre animatörer. På så vis fick vi ett varierat grafiskt manér. Som komplement till animationerna filmade vi föreläsningar, intervjuer och samtal med ämnesexperter. Genom att lägga till animeringar och grafik i dessa filmer kunde vi presentera fakta på ett tydligt, kärnfullt sätt. För att skapa ytterligare variation, och lämna utrymme åt användarna att testa och reflektera kring sina kunskaper, la vi till interaktiva övningar och kortare kunskapstester i flera av avsnitten.

Contento Financial Training - ÅKU 2019 - image 1
Contento Financial Training - ÅKU 2019 - image 2
Contento Financial Training - ÅKU 2019 - image 3

Våra styrkor

Tack vare att vi har animatör, fotograf, ljudtekniker och utvecklare att tillgå internt inom företaget kunde vi ta fram mycket av materialet till utbildningen själva. Detta effektiviserade koordineringen av och kommunikationen kring arbetet. Det lät oss också ta vara på de kompetenser vi har till förfogande.

Contento Financial Training - ÅKU 2019 - image 4